Đăng ký xét tuyển đại học chính quy sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP HCM

Thí sinh đăng ký tại ĐÂY