Lịch công tác thi tuyển sinh đại học bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh hình thức đào tạo chính quy, kì thi ngày 05/01/2020.