Mời tra cứu điểm thi và nhận Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu
  1. Thí sinh tra cứu điểm thi tại địa chỉ sau: http://tuyensinh.sgu.edu.vn/nangkhieu/ketquathinangkhieu.php
  2. Thí sinh nhận Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu tại Phòng Đào tạo.

Thông báo mới

Xem thêm >>>

Hỗ trợ, giải đáp thông tin tuyển sinh

Ông Huỳnh Tổ Hạp

Chức vụ: Phó trưởng phòng Đào tạo
Điện thoại: 028.38335484
Email: hthap@sgu.edu.vn

Bà Dương Thị Thu Vân

Chức vụ: Chuyên viên phòng Đào tạo
Điện thoại: 028.38338975
Email: vandt2512@gmail.com