TRANG ĐĂNG KÍ DỰ THI NĂNG KHIẾU

LỊCH THI CÁC NGÀNH NĂNG KHIẾU NĂM 2019

Ngành - Môn thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi
Thanh nhạc 03/7/2019 06g30 Khu Nghệ thuật
Sư phạm Âm nhạc 04/7/2019 - 06g30 (Phòng thi 02, 03)
- 08g30 (Phòng thi 04, 05)
- 13g00 (Phòng thi 06, 07)
Khu Nghệ thuật
Sư phạm Mĩ thuật 05/7/2019 - 06g30 thi môn Hình họa
- 13g00 thi môn Trang trí)
Lầu 1, Dãy C
Giáo dục Mầm non 03/7/2019 - 06g30 (Phòng thi 09->16)
- 13g00 (Phòng thi 17->22)
Lầu 1, Dãy D
Hiện nay thí sinh đã có thể in thẻ dự thi. Mời nhấn vào đây để in thẻ dự thi.
Hoặc

THÔNG BÁO MỚI

1. Danh sách đóng lệ phí dự thi sẽ được cập nhật vào sáng thứ 3 hằng tuần.

2. Các lớp ôn tập ngành Giáo dục Mầm non bắt đầu từ ngày 13/05/2019. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây

3. Các lớp ôn tập ngành Sư phạm Âm nhạc bắt đầu từ ngày 13/05/2019. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây