Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển đợt I năm 2019

Điểm sàn = tổng điểm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

– Quốc tế học

– Thông tin – thư viện

– Khoa học môi trường

– Công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông

– Công nghệ kĩ thuật môi trường

– Kĩ thuật điện

– Kĩ thuật điện tử – viễn thông

– Quản lý giáo dục

– Tâm lí học

– Toán ứng dụng

– Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

– Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

– Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch)

– Quản trị kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Tài chính – Ngân hàng

– Kế toán

– Quản trị văn phòng

– Kỹ thuật phần mềm

– Công nghệ thông tin

– Luật

– Giáo dục Tiểu học

– Giáo dục chính trị

– Sư phạm Sinh học

– Sư phạm Ngữ văn

– Sư phạm Lịch sử

– Sư phạm Địa lý

– Sư phạm Âm nhạc

– Sư phạm Mỹ thuật

– Sư phạm Khoa học tự nhiên

– Sư phạm Lịch sử – Địa lý

– Thanh nhạc

– Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)

– Sư phạm Tiếng Anh

– Giáo dục Mầm non

– Sư phạm Toán học

– Sư phạm Vật lí

– Sư phạm Hóa học

Tải về quyết định chính thức tại đây.