Thông báo về việc công bố kết quả trúng tuyển vào đại học hệ chính quy và xác nhận nhập học năm 2020 (xét từ kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM