Thông báo về việc điều chỉnh chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển trong Đề án tuyển sinh năm 2020