Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận điểm thi các môn năng khiếu ngành Sư phạm Mĩ thuật xét tuyển đại học chính quy năm 2020