Thông báo về việc không tổ chức các đợt xét bổ sung tuyển sinh đại học chính quy năm 2020