Thông báo về việc ôn thi năng khiếu tuyển sinh đại học ngành Sư phạm Âm nhạc năm 2020