Thông báo về việc sử dụng kết quả Kì thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020.

Một số lưu ý quan trọng:
1) Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 08/9/2020.
2) Hình thức đăng ký xét tuyển, hồ sơ cần nộp, lệ phí xét tuyển, thí sinh xem chi tiết trong thông báo dưới đây.
3) Thí sinh đăng ký bằng hình thức Nộp hồ sơ về Trường qua đường bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh có thể tải đơn đăng ký Tại đây.
4) Hệ thống đăng ký online sẽ mở cho thí sinh đăng ký vào ngày 24/8/2020.