Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2020 Trường Đại học Sài Gòn, Kì thi ngày 24, 25/8/2020