Thông báo về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

Chú ý:
+ Thí sinh xem nội dung thi năng khiếu TẠI ĐÂY.
+ Thí sinh tải về mẫu đơn đăng kí Tại đây.