Tra cứu điểm thi Kỳ thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Thí sinh tra cứu điểm thi tại địa chỉ sau: http://tuyensinh.sgu.edu.vn/nangkhieu/ketquathinangkhieu.php