Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy (xét tuyển từ kết quả Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020)

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại https://tracuutrungtuyen.sgu.edu.vn.

QUY TRÌNH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2020:
Bước 1)
Thí sinh trúng tuyển đăng nhập vào trang https://nhaphoc.sgu.edu.vn để kiểm tra, khai báo thông tin; upload hình thẻ; in các hướng dẫn; in Giấy đăng ký nhập học (2 bản); in Giấy khám sức khỏe.
Bước 2) Thí sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học theo Hướng dẫn xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học (in ở bước 1).
Bước 3) Thí sinh đóng học phí, lệ phí tạm ứng HK1 theo Hướng dẫn đóng tiền (in ở bước 1).
Bước 4) Thí sinh đến Trường làm thủ tục nhập học theo Hướng dẫn xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học (in ở bước 1). Trường sẽ khám sức khỏe cho thí sinh vào ngày nhập học.

Vì lý do bất khả kháng, không thể đến trường xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định, thí sinh trúng tuyển cần nộp về Trường bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước 17g00 ngày 10/10/2020 để xác nhận nhập học.


Thí sinh đọc thêm thông báo hướng đẫn xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học Tại đây.