Trường Đại học Sài Gòn – Mã trường:  SGD
Số điện thoại: (028) 38352309 – (028) 38338975
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh

Month: March 2023

Trường Đại học Sài Gòn công bố Quy chế thi và Đề án tổ chức Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2023

Vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để xem nội dung:1) Quy chế thi: http://etc.sgu.edu.vn/quy-che-thi-danh-gia-dau-vao-dai-hoc-tren-may-tinh-cua-truong-dai-hoc-sai-gon/2) Đề án tổ chức thi: http://etc.sgu.edu.vn/de-an-to-chuc-thi-danh-gia-dau-vao-dai-hoc-tren-may-tinh-cua-truong-dai-hoc-sai-gon-nam-2023/ Chú ý: Lịch

Xem chi tiết »