Trường Đại học Sài Gòn – Mã trường:  SGD
Số điện thoại: (028) 38352309 – (028) 38338975
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh

Danh mục ngành được phép đào tạo trình độ đại học Tại Trường Đại học Sài Gòn

TTTên ngànhMã ngànhSố văn bản mở ngànhNgày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngànhSố văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất)Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phépNăm bắt đầu đào tạoNăm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
1Quản lý giáo dục7140114668/QĐ/BGDĐT3/02/2009979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20092021
2Giáo dục Mầm non71402014491/QĐ/BGDĐT23/08/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
3Giáo dục Tiểu học71402024491/QĐ/BGDĐT23/08/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20072021
4Giáo dục Chính trị7140205348/QĐ/BGDĐT21/01/2008979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
5Sư phạm Toán học71402094491/QĐ/BGDĐT23/08/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20072021
6Sư phạm Vật lý71402118092/QĐ/BGDĐT24/12/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
7Sư phạm Hoá học71402128092/QĐ/BGDĐT24/12/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
8Sư phạm Sinh học71402138092/QĐ/BGDĐT24/12/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
9Sư phạm Ngữ văn71402176639/QĐ/BGDĐT18/10/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
10Sư phạm Lịch sử71402183549/QĐ/BGDĐT26/06/2008979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
11Sư phạm Địa lý7140219348/QĐ/BGDĐT21/01/2008979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
12Sư phạm Âm nhạc71402216639/QĐ/BGDĐT18/10/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
13Sư phạm Mỹ thuật71402226639/QĐ/BGDĐT18/10/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
14Sư phạm Tiếng Anh71402313549/QĐ/BGDĐT26/06/2008979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
15Sư phạm khoa học tự nhiên71402471262/BGDĐT-GDĐH29/03/2019   20192021
16Sư phạm Lịch sử – Địa lí71402491262/BGDĐT-GDĐH29/03/2019   20192021
17Thanh nhạc72102054128/QĐ/BGDĐT16/06/2009979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20092021
18Ngôn ngữ Anh72202014491/QĐ/BGDĐT23/08/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20072021
19Tâm lý học73104015443/QĐ/BGDĐT5/12/2014979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20152021
20Quốc tế học73106015443/QĐ/BGDĐT5/12/2014979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20152021
21Việt Nam học73106306639/QĐ/BGDĐT18/10/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
22Thông tin – thư viện73202018092/QĐ/BGDĐT24/12/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
23Quản trị kinh doanh73401016639/QĐ/BGDĐT18/10/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
24Kinh doanh quốc tế73401202523/QĐ-BGDĐT6/07/2018   20182021
25Tài chính – Ngân hàng7340201348/QĐ/BGDĐT21/01/2008979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
26Kế toán73403016639/QĐ/BGDĐT18/10/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
27Quản trị văn phòng73404062447/QĐ/BGDĐT4/07/2013979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20132021
28Luật73801014128/QĐ/BGDĐT16/06/2009979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20092021
29Khoa học môi trường74403018092/QĐ/BGDĐT24/12/2007979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
30Toán ứng dụng74601122597/QĐ/BGDĐT24/06/2011979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20112021
31Kỹ thuật phần mềm74801032523/QĐ-BGDĐT6/07/2018   20182021
32Công nghệ thông tin74802013549/QĐ/BGDĐT26/06/2008979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20082021
33Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103012375/QĐ/BGDĐT28/06/2012979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20122021
34Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông75103022375/QĐ/BGDĐT28/06/2012979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20122021
35Công nghệ kỹ thuật môi trường75104062447/QĐ/BGDĐT4/07/2013979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20132021
36Kỹ thuật điện75202012597/QĐ/BGDĐT24/06/2011979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20112021
37Kỹ thuật điện tử –  viễn thông75202072597/QĐ/BGDĐT24/06/2011979/QĐ-BGDĐT15/03/2018 20112021
38Du lịch7810101368/QĐ-ĐHSG15/03/2021   20212021

Thông báo mới

Xem thêm >>>

Hỗ trợ, giải đáp thông tin tuyển sinh

Bà Dương Thị Thu Vân

Chức vụ: Chuyên viên phòng Đào tạo
Điện thoại: 028.38338975
                     028. 38352309
Email: vandt2512@gmail.com

Bà Lê Xinh Tươm

Chức vụ: Chuyên viên phòng Đào tạo
Điện thoại: 028.38338975
                     028. 38352309
Email: lxtuom@sgu.edu.vn