Trường Đại học Sài Gòn – Mã trường:  SGD
Số điện thoại: (028) 38352309 – (028) 38338975
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh

Đề án tuyển sinh Trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 của Trường Đại học Sài Gòn