TRANG ĐĂNG KÍ DỰ THI NĂNG KHIẾU

Để đăng kí dự thi năng khiếu trực tuyến, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1. Điền vào phiếu đăng kí trực tuyến (nhấn vào nút "Bắt đầu đăng kí mới")
Trong bước này, thí sinh lưu ý một số vấn đề sau:

- Mỗi thí sinh (ứng với một số CMND) chỉ được đăng kí trực tuyến 01 lần duy nhất.
- Thí sinh có thể đăng kí nhiều hơn 01 ngành. Lệ phí dự thi năng khiếu là: 300.000 đồng/ngành. Thí sinh đăng kí xong phải nộp lệ phí đăng kí dự thi năng khiếu thì việc đăng kí mới được xem là thành công.
- Hạn chót để thí sinh đăng kí dự thi năng khiếu trực tuyến là 17h00 ngày 31/7/2020.
- Hạn chót để thí sinh thay đổi thông tin đăng kí dự thi năng khiếu trực tuyến là 17h00 ngày 01/8/2020.

Bước 2. Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Sau khi đăng kí xong, thí sinh dùng chức năng "Kiểm tra hồ sơ" để xem tình trạng hồ sơ của mình.
Các tình trạng hồ sơ gồm:

- Không tìm thấy hồ sơ: do thí sinh chưa đăng kí xong hoặc nhập sai số CMND khi tra cứu.
- Chưa nộp lệ phí: thí sinh đã đăng kí trực tuyến xong nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí dự thi năng khiếu. Lệ phí dự thi năng khiếu sẽ được cập nhật vào sáng thứ Ba hàng tuần.
- Hoàn tất: thí sinh đã nộp phiếu đăng kí dự thi năng khiếu và lệ phí dự thi năng khiếu.

Bước 3. Đóng lệ phí dự thi năng khiếu
- Thí sinh đóng lệ phí dự thi bằng 1 trong 2 hình thức:
1) Tiền mặt (đóng trực tiếp tại Phòng Đào tạo (C.C008), Trường Đại học Sài Gòn)
2) Chuyển khoản.
- Khi chuyển khoản lệ phí dự thi năng khiếu ở ngân hàng, thí sinh phải ghi chính xác các mục sau vào giấy nộp tiền để tránh sai sót:
+ Khách hàng nộp tiền: <Họ tên của thí sinh>
+ Khách hàng nhận tiền: Trường Đại học Sài Gòn
+ Số tài khoản: 1606 201 031 562
+ Tại ngân hàng: AGRIBANK - chi nhánh An Phú, TP. Hồ Chí Minh
+ Nội dung nộp tiền: NK_<Số CMND/Căn cước công dân của thí sinh>_<Họ tên của thí sinh>.
      Ví dụ: NK 025882297 Nguyễn Văn An
- Hạn chót để thí sinh đóng lệ phí dự thi năng khiếu là 17h00 ngày 31/7/2020.
Lưu ý: Trường sẽ không hoàn lại lệ phí dự thi năng khiếu với bất kì lí do gì.

Bước 4. In Thẻ dự thi năng khiếu
- Thí sinh có thể tự in Thẻ dự thi năng khiếu từ trang Thông tin tuyển sinh của Trường từ ngày 07/8/2020. - Chỉ những thí sinh đăng kí xong và đã nộp lệ phí dự thi năng khiếu mới in được Thẻ dự thi năng khiếu.
- Thí sinh phải đọc kĩ Thẻ dự thi năng khiếu, nếu phát hiện có sai sót phải thông báo ngay cho Hội đồng tuyển sinh Trường trước ngày thi. Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung sẽ không được chấp nhận.
Hoặc

THÔNG BÁO MỚI

1. Danh sách đóng lệ phí dự thi sẽ được cập nhật vào sáng thứ 3 hằng tuần.

2. Các lớp ôn tập ngành Giáo dục Mầm non bắt đầu đăng kí từ ngày 18/05/2020. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây

3. Các lớp ôn tập ngành Sư phạm Âm nhạc bắt đầu từ ngày 18/05/2020. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây