TRANG ĐĂNG KÍ DỰ THI NĂNG KHIẾU

Hồ sơ của thí sinh bao gồm thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, thông tin các ngành đăng kí dự thi, trạng thái hồ sơ.
Trạng thái hồ sơ của thí sinh có thể là:
- Không tìm thấy hồ sơ: do thí sinh chưa đăng kí xong hoặc nhập sai số CMND khi tra cứu.
- Chưa nộp lệ phí: thí sinh đã đăng kí trực tuyến xong nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí dự thi năng khiếu. Lệ phí dự thi năng khiếu sẽ được cập nhật vào sáng thứ Ba hàng tuần.
- Hoàn tất: thí sinh đã nộp phiếu đăng kí dự thi năng khiếu và lệ phí dự thi năng khiếu.

Để Kiểm tra hồ sơ, vui lòng nhập số CMND/CCCD vào form bên

Hoặc

THÔNG BÁO MỚI

1. Danh sách đóng lệ phí dự thi sẽ được cập nhật vào sáng thứ 3 hằng tuần.

2. Các lớp ôn tập ngành Giáo dục Mầm non bắt đầu đăng kí từ ngày 18/05/2020. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây

3. Các lớp ôn tập ngành Sư phạm Âm nhạc bắt đầu từ ngày 18/05/2020. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây