TRANG ĐĂNG KÍ DỰ THI NĂNG KHIẾU

LỊCH THI CÁC NGÀNH NĂNG KHIẾU NĂM 2020

Ngành - Môn thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi
Thanh nhạc 24/8/2020 06g30 Khu Nghệ thuật
Sư phạm Âm nhạc 25/8/2020 - 06g30 (Phòng thi 02->04)
- 13g00 (Phòng thi 05->07)
Khu Nghệ thuật
Sư phạm Mĩ thuật 25/8/2020 - 06g30 thi môn Hình họa
- 13g00 thi môn Trang trí
Lầu 1, Dãy B
Giáo dục Mầm non 24/8/2020 - 06g30 (Phòng thi 09->16)
- 13g00 (Phòng thi 17->22)
Lầu 1, Dãy D
Hoặc

THÔNG BÁO MỚI

1. Danh sách đóng lệ phí dự thi sẽ được cập nhật vào sáng thứ 3 hằng tuần.

2. Các lớp ôn tập ngành Giáo dục Mầm non bắt đầu đăng kí từ ngày 18/05/2020. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây

3. Các lớp ôn tập ngành Sư phạm Âm nhạc bắt đầu từ ngày 18/05/2020. Xem thêm thông báo về lịch học và cách đăng kí Tại Đây