Trường Đại học Sài Gòn – Mã trường:  SGD
Số điện thoại: (028) 38352309 – (028) 38338975
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh

Quyết định về việc ban hành Quy định nội dung thi năng khiếu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021