Trường Đại học Sài Gòn – Mã trường:  SGD
Số điện thoại: (028) 38352309 – (028) 38338975
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh hình thức chính quy năm 2019