Trường Đại học Sài Gòn – Mã trường:  SGD
Số điện thoại: (028) 38352309 – (028) 38338975
Địa chỉ: 273 An Dương Vương, P3, Q5, TP Hồ Chí Minh

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2019